Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28931
Title: Phân tích cảm nhận của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về các bài đăng trên trang Facebook của câu lạc bộ tiếng Anh – Đoàn trường Đại học Cần Thơ
Authors: Dương, Quế Nhu
Huỳnh, Ngọc Phương Vy
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích cảm nhận của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về các bài đăng trên trang của Câu lạc bộ tiếng Anh – Đoàn trường Đại học Cần Thơ từ đó đề ra giải pháp cải thiện các yếu tố của bài đăng để giúp sinh viên học được kiến thức và có thêm động lực học tiếng Anh.
Description: 81 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28931
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.