Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28931
Nhan đề: Phân tích cảm nhận của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về các bài đăng trên trang Facebook của câu lạc bộ tiếng Anh – Đoàn trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Dương, Quế Nhu
Huỳnh, Ngọc Phương Vy
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích cảm nhận của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ về các bài đăng trên trang của Câu lạc bộ tiếng Anh – Đoàn trường Đại học Cần Thơ từ đó đề ra giải pháp cải thiện các yếu tố của bài đăng để giúp sinh viên học được kiến thức và có thêm động lực học tiếng Anh.
Mô tả: 81 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28931
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.