Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28934
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thị Bạch Yến
Nguyễn, Duy Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị ở Thành phố Cần Thơ từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng đối với các siêu thị tại Tp. Cần Thơ.
Description: 72 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28934
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.243.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.