Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28935
Title: Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp hoàn thiện
Authors: Trần, Khắc Qui
Trần, Việt Khả Vân B1503036
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Tóm tắt nội dung luận văn Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về nghĩa vụ cấp dưỡng nói chung và nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn nói riêng; chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề này.
Description: 125 trang gồm nội dung chính 85 trang và phụ lục 40 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28935
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.