Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28937
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng quyết định theo học ngành kinh doanh quốc tế chất lượng cao tại Trường Đại học Cần Thơ của tân sinh viên
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Dương, Thị Hoàng Thơ
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định theo học ngành KDQT CLC tại trường ĐHCT của tân sinh viên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm giúp ngành KDQT CLC của trường ĐHCT xây dựng thương hiệu, thu hút sinh viên.
Description: 113 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28937
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.