Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28949
Title: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam
Authors: Đỗ, Đình Mỹ
Ngô, Thị Mỹ
Trần, Nhuận Kiên
Keywords: Các yếu tố tác động
Mô hình trọng lực
Xuất khẩu
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.37-46
Abstract: Xuất khẩu hàng công nghệ cao có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Bài viết này sử dụng bộ dữ liệu bảng trong giai đoạn 2009- 2017 nhằm xác định các yếu tố chính tác động đến xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam qua mô hình trọng lực. Bằng phương pháp ước lượng REM, nghiên cứu cho thấy, các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam bao gồm: Chỉ số về quyền sở hữu trí tuệ, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ, lạm phát, khoảng cách về địa lý, khoảng cách về trình độ phát triên kinh tế, tham gia các Hiệp định thương mại tự do và đường biên giới chung. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28949
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.