Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28949
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam
Tác giả: Đỗ, Đình Mỹ
Ngô, Thị Mỹ
Trần, Nhuận Kiên
Từ khoá: Các yếu tố tác động
Mô hình trọng lực
Xuất khẩu
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.37-46
Tóm tắt: Xuất khẩu hàng công nghệ cao có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Bài viết này sử dụng bộ dữ liệu bảng trong giai đoạn 2009- 2017 nhằm xác định các yếu tố chính tác động đến xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam qua mô hình trọng lực. Bằng phương pháp ước lượng REM, nghiên cứu cho thấy, các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam bao gồm: Chỉ số về quyền sở hữu trí tuệ, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ, lạm phát, khoảng cách về địa lý, khoảng cách về trình độ phát triên kinh tế, tham gia các Hiệp định thương mại tự do và đường biên giới chung. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28949
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.