Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28950
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng mỹ phẩm chăm sóc da của sinh viên Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Diệu Hiền
Phạm, Thị Nhả Trân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng mỹ phẩm chăm sóc da của sinh viên Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất hàm ý quản trị gia tăng việc mua sắm mỹ phẩm chăm sóc da của sinh viên ĐHCT.
Description: 78 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28950
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.