Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28950
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng mỹ phẩm chăm sóc da của sinh viên Đại học Cần Thơ
Tác giả: Lê, Thị Diệu Hiền
Phạm, Thị Nhả Trân
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng mỹ phẩm chăm sóc da của sinh viên Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất hàm ý quản trị gia tăng việc mua sắm mỹ phẩm chăm sóc da của sinh viên ĐHCT.
Mô tả: 78 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28950
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.