Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28951
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam
Authors: Phan, Thị Ngọc Khuyên
Trần, Ngọc Thùy Dương
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường như Mỹ, EU, Nhật Bản từ năm 2005 – 2019, từ đó tìm ra những giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường này
Description: 79 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28951
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.