Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28952
Title: Lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và một số đề xuất
Authors: Đào, Thị Phương Liên
Keywords: An sinh xã hội
Khu vực kinh tế phi chính thức
Lao động phi chính thức
Việc làm
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.47-61
Abstract: Khu vực kinh tế phi chính thức luôn tồn tại kể cả khi nền kinh tế tăng trưởng và phát triển, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Ở nước ta, lao động trong khu vực này chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số lao động với những đặc điểm dễ nhận thấy như tính di chuyển, cơ động cao, việc làm bấp bênh, thiếu ổn định. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đặt ra đối với người lao động như quyền và lợi ích theo pháp luật ít được bảo đảm, điều kiện tiếp các hệ thống an sinh xã hội và cơ hội cải thiện cuộc sống bản thân thấp. Việc nghiên cứu khu vực kinh tế phi chính thức cũng như việc làm phi chính thức ở Việt Nam là cần thiết, từ đó đưa ra những khuyến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy và khuyến khích sự chính thức hóa trong khu vực phi chính thức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28952
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.79 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.