Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28954
Title: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham quan các điểm du lịch tâm linh tại An Giang của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Võ, Hồng Phượng
Châu, Hữu Nghĩa
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham quan các điểm DLTL tại An Giang của sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Qua đó, đề xuất ra những giải pháp hợp lý để thu hút thêm khách du lịch trẻ tại các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn An Giang.
Description: 87 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28954
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.