Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28954
Nhan đề: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham quan các điểm du lịch tâm linh tại An Giang của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Võ, Hồng Phượng
Châu, Hữu Nghĩa
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham quan các điểm DLTL tại An Giang của sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Qua đó, đề xuất ra những giải pháp hợp lý để thu hút thêm khách du lịch trẻ tại các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn An Giang.
Mô tả: 87 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28954
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.