Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28955
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm càng xanh của nông hộ tại tỉnh Trà Vinh
Authors: Cao, Minh Tuấn
Kim, Ngọc Tranh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình nuôi và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm càng xanh tại Trà vinh. Từ đó đưa ra một số kết luận về những thuận lợi, khó khăn, hiệu quả kinh tế của công tác nuôi tôm càng xanh tại tỉnh Trà vinh.
Description: 61 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28955
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.