Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28956
Title: Nghiên cứu tác động của quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định mua thực phẩm xanh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Nhựt Phương
Trần, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của quảng cáo qua mạng xã hội đến ý định mua thực phẩm xanh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của quảng cáo qua MXH cho các doanh nghiệp.
Description: 79 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28956
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.