Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28958
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với thù lao lao động tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trình độ thấp ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Tươi
Keywords: Chế biến thủy sản
Doanh nghiệp
Dệt may
Thù lao lao động
TNXH doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.62-72
Abstract: Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp đối với thù lao lao động tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trình độ thấp. Nghiên cứu thực hiện điều tra tại 20 doanh nghiệp trong các ngành dệt may và chế biến thủy sản, với các yếu tố tiền lương, tiền thưởng các chế độ phúc lợi, đầu tư cải thiện an toàn vệ sinh lao động, tạo cơ hội đào tạo thăng tiến. Nghiên cứu tiến hành phân tích 60 phiếu thu thập đạt yêu cầu. Kết quả phân tích thống kê mô tả các yếu tố tiền lương, tiền thưởng,. tại các doanh nghiệp nêu trên cho thấy: i) Đa số các doanh nghiệp thực hiện khá tốt trách nhiệm về tiền lương, an toàn lao động; ii) Vẫn còn tồn tại hiện tượng doanh nghiệp coi nhẹ hoặc không quan tâm tới TNXH của doanh nghiệp: iii) Việc thiếu TNXH tiềm ẩn nguy cơ xung đột lợi ích và làm giảm hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Bài viết đề xuất một số khuyến nghị với các doanh nghiệp này và các tổ chức, các cơ quan hữu quan nhằm trợ giúp các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trình độ thấp trong ngành dệt may và chế biến thuỷ sản dễ dàng và tự nguyện thực hiện TNXH trong doanh nghiệp mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28958
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.