Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28961
Title: Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với quãng cáo qua Facebook của nước giải khát có ga tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Nhựt Phương
Võ, Kim Quyên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo qua Facebook của nước giải khát có ga tại Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Description: 84 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28961
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.