Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28964
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Bảo-
dc.date.accessioned2020-07-20T02:15:47Z-
dc.date.available2020-07-20T02:15:47Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3522-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28964-
dc.description.abstractTrong thời đại nền kinh tế và công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, các giá trị danh dự, uy tín, nhân phẩm của mỗi cá nhân dễ bị tác động tiêu cực, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Điều này đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện để bảo vệ danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân theo hướng đáp ứng tốt các trào lưu, tư tưởng hiện đại cũng như kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bài viết nghiên cứu truyền thống pháp luật Việt Nam thông qua một số bộ luật tiêu biểu trong các thời đại phong kiến Việt Nam nhằm phát hiện và kế thừa những tiến bộ trong lịch sử lập pháp dân tộc về bảo vệ danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân để giữ gìn trật tự, đạo đức xã hội; đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.3-10-
dc.subjectBồi thường thiệt hạivi_VN
dc.subjectDanh dựvi_VN
dc.subjectNhân phẩmvi_VN
dc.subjectPháp luậtvi_VN
dc.subjectPhong kiến;vi_VN
dc.subjectUy tínvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleBồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm người khác trong một số bộ luật ở Việt Nam thời phong kiếnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.