Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28968
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hải Ninh-
dc.date.accessioned2020-07-20T02:27:55Z-
dc.date.available2020-07-20T02:27:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3522-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28968-
dc.description.abstractBài viết đưa ra quan điểm về mô hình tố tụng Việt Nam với việc lần đầu tiên ghi nhận tranh tụng là nguyên tắc trong luật tố tụng hình sự; làm rõ nội dụng của nguyên tắc “tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”; đánh giá sự thể hiện của nguyên tắc trong các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; chỉ ra điểm hạn chế trong quy định của Bộ luật từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật để xác định đúng phạm vi điều chỉnh của nguyên tắc, nhiệm vụ quyền hạn và thẩm phán cũng như thẩm quyền thu thập, bổ sung chứng cứ của tòa án nhằm bảo đảm thực thi nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.43-53-
dc.subjectBLTTHSvi_VN
dc.subjectMô hình tố tụngvi_VN
dc.subjectNguyên tắcvi_VN
dc.subjectTranh tụngvi_VN
dc.subjectXét xửvi_VN
dc.titleQuy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tranh tụng và giải pháp hoàn thiệnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.