Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28978
Title: Bị khai trừ khỏi Đảng do thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật
Authors: Thu Hà
Keywords: Khai trừ
Kỷ luật
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.57-58,65
Abstract: Ngày 17-7-2018, sau khi xem xét đơn khiếu nại và báo cáo của Đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, Ban Bí thư quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Hà Công Chức, thôn Trại Giữa, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28978
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.