Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28981
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam
Authors: Lê, Bình Minh
Phạm, Hoàng Minh Cơ
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ, nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.
Description: 84 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28981
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.