Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28982
Nhan đề: Người bà con xa
Tác giả: Phan, Chí Thắng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nhà văn và tác phẩm;Số 41 .- Tr.82-85
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28982
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.