Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28986
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến trường hợp: Chợ nổi Cái Răng
Authors: Nguyễn, Phú Son
Trần, Thị Thanh Thảo
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định những yếu tố tác động đến sự lựa chọn điểm đến của du khách. Phân tích tổng hợp và đo lường mức độ tác động của các yếu tố tác động đến sự lựa chọn của du khách khi đến chợ nổi Cái Răng. Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu của du khách khi chọn điểm đến chợ nổi Cái Răng
Description: 80 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28986
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.