Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28986
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến trường hợp: Chợ nổi Cái Răng
Tác giả: Nguyễn, Phú Son
Trần, Thị Thanh Thảo
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định những yếu tố tác động đến sự lựa chọn điểm đến của du khách. Phân tích tổng hợp và đo lường mức độ tác động của các yếu tố tác động đến sự lựa chọn của du khách khi đến chợ nổi Cái Răng. Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu của du khách khi chọn điểm đến chợ nổi Cái Răng
Mô tả: 80 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28986
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.