Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28988
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến dịch truyền thông xã hội “ Đi để trở về 4” của Biti’s Hunter đến ý định mua của người tiêu dùng tại Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Lê, Phúc Kiều Trân
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của chiến dịch truyền thông xã hội “Đi để trở về 4” của Biti’s Hunter đến ý định mua của người tiêu dùng tại Cần Thơ. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm gia tăng ý định mua sản phẩm giày thể thao Biti’s Hunter của người tiêu dùng thông qua các chiến dịch truyền xã hội của Biti’s Hunter.
Description: 109 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28988
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.