Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28990
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại một thành viên Phước Thành
Authors: Trương, Chí Tiến
Trần, Thị Yến Nhi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại-dịch vụ một thành viên Phước Thành” được thực hiện dựa trên các cơ sở lý luận về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, thông qua đó để tìm những ưu và nhược điểm của việc sử dụng vốn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Description: 44 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28990
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.