Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28990
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại một thành viên Phước Thành
Tác giả: Trương, Chí Tiến
Trần, Thị Yến Nhi
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại-dịch vụ một thành viên Phước Thành” được thực hiện dựa trên các cơ sở lý luận về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, thông qua đó để tìm những ưu và nhược điểm của việc sử dụng vốn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Mô tả: 44 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28990
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.