Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28998
Title: Bỏ thầu
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Bỏ thầu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.66,70
Abstract: Sáu Hớn đã định quên và bỏ xa trò “bỏ thầu không có giá sàn" đầy rủi ro. Thế nhưng đâu có dễ! Sáng nay gặp nhau ở quán cà phê, thằng bạn có biệt danh là “Cò Gỗ” gợi ý: -Kỳ này vào cuộc đi, thời thế khác rồi, đâu phải mấy năm về trước mà ông cứ rụt cổ như con ba ba vậy! sếp của ông bây giờ khác xếp trước rồi, mà thời nay sòng phẳng lắm. Không được họ trả lại chứ không “ngậm tăm" như trước đây...!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28998
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
729.94 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.