Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28999
Title: Nguyễn Du, trăm năm trăm cõi người ta...
Authors: Đặng, Văn Sinh
Keywords: Nguyễn Du
Tiểu thuyết sử thi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 41 .- Tr.94-100
Abstract: Với những chỉ dấu mang tính đặc trưng, tác phẩm "Nguyễn Du" của Nguyễn Thế Quang có thể xếp vào loại hình tiểu thuyết sử thi. Vì là sử thi nên tác giả có tham vọng muốn bao quát một giai đoạn lịch sử khoảng hai mươi năm cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Đây là thời kỳ lịch sử dân tộc Việt đầy biến động với những cuộc xung đột đẫm máu giữa hai tập đoàn phong kiến Tây Sơn và Nguyễn Ánh sau khi vương triều Lê Trịnh đã cáo chung. Trên cơ sở ấy, tác giả chọn một lát cắt mang tính điển hình làm nền tảng cho quá trình triển khai nội dung cuốn sách...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28999
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.