Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28999
Nhan đề: Nguyễn Du, trăm năm trăm cõi người ta...
Tác giả: Đặng, Văn Sinh
Từ khoá: Nguyễn Du
Tiểu thuyết sử thi
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 41 .- Tr.94-100
Tóm tắt: Với những chỉ dấu mang tính đặc trưng, tác phẩm "Nguyễn Du" của Nguyễn Thế Quang có thể xếp vào loại hình tiểu thuyết sử thi. Vì là sử thi nên tác giả có tham vọng muốn bao quát một giai đoạn lịch sử khoảng hai mươi năm cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Đây là thời kỳ lịch sử dân tộc Việt đầy biến động với những cuộc xung đột đẫm máu giữa hai tập đoàn phong kiến Tây Sơn và Nguyễn Ánh sau khi vương triều Lê Trịnh đã cáo chung. Trên cơ sở ấy, tác giả chọn một lát cắt mang tính điển hình làm nền tảng cho quá trình triển khai nội dung cuốn sách...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28999
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.