Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29003
Title: Triệu Xuân: "một ánh đèn trong với vạn tấm lòng"
Authors: Nguyễn, Tịnh Thy
Keywords: Triệu Xuân
Một ánh đèn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 41 .- Tr.111-113
Abstract: Sống và viết còn có rất nhiều bài kể chuyện: Chuyện mình, chuyện đời, chuyện nhân thế; nhiều bút ký, phóng sự và trả lời phóng vấn. Dù chủ đề không tập trung (do có đủ cả "sống" lẫn "viết"); tuy vậy, sống và viết đã khắc tạc một chân dung nhà văn, nhà hoạt động văn học Triệu Xuân sôi nổi, nhiệt tình, giàu tâm huyết và có nhiều đóng góp cho văn học nước nhà. Theo chúng tôi, sống và viết là một tư liệu quý, một cuốn sách giúp người đọc hình dung được phần nào không khí văn học của Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX. Và hơn hết thảy, cuốn sách giúp người đọc thấy được "một ánh đèn trong với vạn tấm lòng".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29003
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
841.52 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.