Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29006
Nhan đề: Ủy ban kiểm tra trung ương Họp kỳ thứ 43
Từ khoá: Ủy ban kiểm tra
Trung ương
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.2-3
Tóm tắt: Từ ngày 02 đến 04/3/2020, tại Hà Nội, ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29006
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
367.64 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.