Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29016
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH kiểm toán và định giá Vạn An chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Trịnh, Đức Huy
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An - Chi nhánh Cần Thơ.
Description: 116 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29016
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.