Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29016
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH kiểm toán và định giá Vạn An chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Tấn Tài
Trịnh, Đức Huy
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện kế toán và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An - Chi nhánh Cần Thơ.
Mô tả: 116 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29016
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
10.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.