Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29017
Title: Phân tích các nhân tố động lực làm việc của nhân viên khách sạn Hòa Bình, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Lê, Khánh Linh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mô tả tình hình nhân sự, vị trí việc làm và đặc điểm của nhân viên tại khách sạn Hòa Bình. Phân tích các nhân tố thể hiện động lực làm việc của nhân viên. Đề xuất một số hàm ý quản trị tạo động lực cho nhân viên tại khách sạn Hòa Bình.
Description: 61 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29017
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
815.82 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.