Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29018
Title: Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tỉnh Bến Tre
Authors: Võ, Thành Danh
Lê, Thị Như Huỳnh
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre.Từ đó đề ra các giải pháp nhằm thích ứng với xâm nhập mặn và tăng năng suất cây trồng cho nông hộ.
Description: 101 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29018
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.