Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29019
Title: Nguyễn Lập Em với "Thấp thoáng cánh cò"
Authors: Trần, Quang Khanh
Keywords: Nhà văn
Thấp thoáng cánh cò
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 41 .- Tr.128-132
Abstract: Nhà văn Nguyễn Lập Em với hơn trăm tác phẩm văn xuôi, tự sự kể cả 10 tập thơ xuất bản từ năm 1980 đến năm 2018 với nhiều giải thưởng có giá trị. Nổi bật nhất có tập thơ "Xin đừng ai đơn chiếc", Danh giá - đoạt giải toàn quốc "Tập thơ hay trong 20 năm qua" (1975 - 1995). về thể loại văn xuôi tự sự, có truyện ngắn "Bến nước kinh cùng" (2011) đạt giải A tác phẩm xuất sắc trong 30 năm (1980 - 2010)...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29019
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.