Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29020
Title: Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị
Authors: Anh Minh
Keywords: Bộ đội biên phòng
Quảng Ninh
Nghị quyết
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.11-13,18
Abstract: Quảng Ninh là tỉnh trọng điểm về các mặt công tác biên phòng của khu vực phía Bắc, có tuyến biên giới đường bộ, cửa khẩu, vùng biển và hải đảo với nhiều loại hình địa bàn có tính chất phức tạp, đa dạng; song những năm qua Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29020
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
842.38 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.