Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29024
Title: Kiểm tra, giám sát góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
Authors: Văn Vinh
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Tổ chức
Đại hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.19-21
Abstract: Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29024
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
641.59 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.