Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29026
Title: Phân tích tình hình xuất nhập khẩu và hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chi cục hải quan Tây Đô
Authors: Phan, Thị Ngọc Khuyên
Nguyễn, Phan Thị Phi Phụng
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn thanh phố Cần Thơ và tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục thông quan đối với hoạt động nhập khẩu nguyên liệu tại Chị cục Hải quan Tây Đô để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Description: 56 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29026
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
741.76 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.