Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29030
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm Tour du lịch Biển đảo của du khách nội địa ở Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phú Son
Bùi, Kim Tiên
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch biển đảo của du khách nội địa ở Cần Thơ, từ đó đưa ra định hướng và gợi ý một số giải pháp cho các công ty du lịch thiết kế các tour du lịch hấp dẫn nhằm thu hút du khách, cụ thể là du khách nội địa.
Description: 73 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29030
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.