Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29033
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc bao bì đến quyết định mua các sản phẩm thức ăn nhẹ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc bao bì đến quyết định mua của khách hàng trong thị trường thức ăn nhẹ tại TP. Cần Thơ từ đó đề xuất các giải pháp về bao bì nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn nhẹ thu hút và gia tăng quyết định mua của khách hàng.
Description: 78 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29033
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.