Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29035
Title: Phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Ba Hòn tỉnh Kiên Giang
Authors: Bùi, Lê Thái Hạnh
Nguyễn, Minh Thư
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam Chi nhánh Ba Hòn tỉnh Kiên Giang, đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại chi nhánh.
Description: 67 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29035
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.