Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29041
Title: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập làm việc bán thời gian của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Bình Minh
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập làm việc bán thời gian của sinh viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ qua đó đề xuất giải pháp giúp sinh viên nâng cao thu nhập từ việc làm bán thời gian.
Description: 51 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29041
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
986.84 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.