Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29043
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ phòng gia dịch Lý Tự Trọng
Authors: Lê, Long Hậu
Trần, Thị Mỹ Tuyền
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay KHCN tại VPBank - Chi nhánh Cần Thơ PGD Lý Tự Trọng trong giai đoạn 2017 – 2019. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng.
Description: 63 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29043
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.