Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29045
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Kiên Long phòng giao dịch An Biên
Authors: Phan, Tùng Lâm
Trương, Kim Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long Phòng Giao dịch An Biên giai đoạn 2017-2019, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng cũng như nâng cao hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Description: 50 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29045
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.