Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29049
Title: Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam Đảng viên vi phạm giảm do thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết
Authors: Trọng Thành
Keywords: Đảng bộ
Mỏ Cày Nam
Chỉ thị
Quy chế làm việ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.24-25,36
Abstract: Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát nên sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Mỏ Cày Nam, (Bến Tre) đã chỉ đạo xây dựng và triển khai quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy; Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy và các cơ quan giúp việc; chỉ đạo UBKT Huyện ủy tham mưu, xây dựng 13 Quy chế phối hợp giữa UBKT với các ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29049
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
642.69 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.