Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29055
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ trồng lúa ở huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng
Authors: Đỗ, Thị Hoài Giang
Trương, Ngọc Điền
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ trồng lúa tại huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng. Từ đó đưa ra một số kết luận về những thuận lợi và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ trồng lúa tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Description: 51 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29055
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.