Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29070
Nhan đề: Một hiện tại AI viết văn (?!)
Tác giả: Vũ, Kiều Chinh
Từ khoá: Dữ liệu đầu vào
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 944 .- Tr.100-105
Tóm tắt: Bài viết: Dữ liệu đầu vào hay trải nghiệm đọc của nhà văn AI; Khi ngôn ngữ trở thành vector; Không thân thể, phi giới tính - hiệp hội những nhà văn AI “trung lập”, “công tâm”; Mọi thuật toán đều sai, nhưng một vài cái sẽ có ích.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29070
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.