Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29072
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Lê, Thị Ngọc Tiền
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN Cần Thơ giai đoạn 2017-2019, từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng
Description: 85 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29072
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.